Demn de ştiut despre ulei

Am indicat mai jos pentru dumneavoastră toate întrebările importante pe tema uleiului:Show all / Hide all

fold faq

În ce constă de fapt un ulei de motor?

Uleiurile de motor sunt formate în principiu din uleiuri de bază, respectiv amestecuri de uleiuri de bază, care se deosebesc prin tipul şi performanţa acestora. Acestora li se adaugă aditivi, care acţionează diferit şi, în cele din urmă, stabilesc calitatea fiecărui ulei.

Numai o formulă echilibrată (ulei de bază şi componente de aditiv) dă naştere unui ulei de motor foarte performant.


Expert: Mathy
fold faq

Ce sunt uleiurile de bază?

Uleiul de bază folosit în fiecare caz împrumută lubrifiantului caracteristicile fundamentale, împreună cu care se stabileşte performanţa produsului final.

Uleiurile de bază sunt:

 • Uleiurile minerale: combinaţii de hidrocarburi de diferite tipuri, mărimi, forme şi structuri.
 • Uleiuri hidrocracate: uleiuri minerale rafinate cu un grad ridicat de puritate şi o structură moleculară îmbunătăţită.
 • Polialfaolefine (PAO’s): produse sintetice din petrochimie; combinaţii de hidrocarburi construite chimic liniar.
 • Ester sintetic: combinaţii obţinute chimic din acizi organici cu alcool, constând în molecule de tip, mărime, formă şi structură definite.

Expert: Mathy
fold faq

Ce specificaţii pentru ulei există?

Există specificaţii ale industriei şi specificaţii ale producătorului (OEM).

Specificaţiile producătorului (OEM) sunt de ex. MB 229.5 (specificaţie Mercedes benz), VW 505.00 (specificaţie Volkswagen) sau BMW LL-01 (specificaţie BMW).

Aceste autorizaţii ale producătorului sunt mai vaste decât specificaţiile API sau ACEA ale industriei şi acoperă cerinţele minime solicitate de către producătorul motorului cu privire la uleiul de motor.

În orice manual al autovehiculului se găsesc informaţii despre ce specificaţii trebuie să îndeplinească uleiul de motor pentru autovehiculul în cauză.

Specificaţiile industriei sunt:

 • Society of Automotiv Engineers (SAE): Aceasta defineşte uleiul cu ajutorul vâscozităţii. Uleiul este clasificat ca ulei utilizat într-un singur domeniu sau ulei utilizat în mai multe domenii, în funcţie de performanţa vâscozităţii acestuia la diferite temperaturi.
 • American Petroleum Institute (API): Acesta clasifică uleiul cu ajutorul capacităţii de a proteja motorul. Litera S simbolizează ulei pentru motoarele pe benzină, litera C simbolizează ulei pentru motoarele pe motorină. Litera care vine după S, respectiv C indică gradul de performanţă şi protecţie, unde A este cel mai scăzut şi X este cel mai ridicat. Unele uleiuri pot fi folosite atât la motoarele pe benzină, cât şi la cele pe motorină, clasificarea acestora sunând astfel SJ/CF, respectiv CF-4/SJ.
 • Association des Construvteurs Europeens dÁutomobiles (ACEA): Aceasta este asemănătoare specificaţiei API, cu diferenţa că API se bazează pe motoarele americane, specificaţiile ACEA pe cele europene. Şi ACEA utilizează litere pentru redarea clasificării.

Expert: Mathy
fold faq

Ce sunt aditivii?

Aditivii sunt combinaţii chimice, respectiv aditivi şi substanţe active solubile în ulei, care sunt adăugate în uleiul de bază. Aceştia influenţează şi îmbunătăţesc caracteristicile uleiului prin efectele chimice şi/sau fizice ale acestora.    

Aditivii cu efect chimic sunt: antioxidanţii, detergenţii, dispersanţii, inhibitorii de coroziune şi aditivii de protecţie împotriva uzurii.

Aditivii cu efect fizic sunt: aditivii anti-spumă, Friction Modifier (aditivi de scădere a forţei de fricţiune), amelioratorii Pourpoint şi VI.


Expert: Mathy
fold faq

Ce este vâscozitatea?

Vâscozitatea este capacitatea de curgere a lichidelor. Un lichid care este relativ semifluid, poate fi numit vâscos. Apa, de ex,, în comparaţie cu mierea, are o vâscozitatea scăzută. În acest exemplu, mierea are o vâscozitate mai ridicată la aceeaşi temperatură. Un lubrifiant de calitate superioară îşi menţine vâscozitatea constantă pe o perioadă mai lungă de timp, în condiţiile unei temperaturi şi utilizări diferite.

Cele mai multe dintre uleiurile de motor din zilele noastre sunt uleiuri utilizate în mai multe domenii, de ex. „5W-40”, ceea ce înseamnă că acestea îşi păstrează capacitatea de lubrifiere atât la temperaturi ridicate, cât şi la temperaturi scăzute. Prima cifră urmată de W pentru iarnă, indică vâscozitatea la temperaturi joase. Cel de-al doilea număr, mai mare, indică vâscozitatea la temperaturi ridicate. Un ulei folosit în mai multe domenii minimizează diferenţele de vâscozitate la fluctuaţii ale temperaturii, putând fi folosit şi la temperaturi diferite; de ex. vara şi iarna.


Expert: Mathy
fold faq

Are culoarea uleiului o semnificaţie?

Culoarea uleiului nu are o semnificaţie specială, depinde însă de diferiţi factori. Aceştia cuprind tipurile de tratare în rafinărie şi tipurile uleiurilor de bază folosite, ale aditivilor şi ţiţeiului. Uleiul poate căpăta, la utilizare, o culoare mai închisă, deoarece acesta conţine particule suspendate. Acest lucru se datorează faptului că uleiul curăţă motorul de particule şi de alte depuneri, care apar datorită temperaturilor ridicate de combustie. Astfel, acesta ţine aceasta particulă într-o stare de suspendare, pentru a nu se putea depune pe suprafaţa motorului.


Expert: Mathy
fold faq

Cum se produce un ulei de bază pe bază de ulei mineral?

Ţiţeiul se tratează întâi într-o distilare atmosferică. Astfel rezultă etilena, modulul de bază pentru producerea polialfaolefinelor (PAO). Următorul pas al procesului este distilarea în vacuum, după care urmează din nou rafinarea. Parafinele nedorite sunt apoi îndepărtate. În cazuri deosebite, se mai realizează un tratament suplimentar cu hidrogen, înainte de a obţine uleiul mineral ca produs final.
(Uleiul mineral are un indice de vâscozitate de 80-95.)

Proces:
Ţiţei => distilare atmosferică => distilare în vacuum => rafinare => dacă este cazul, tratament cu hidrogen => ulei de bază mineral


Expert: Mathy
fold faq

Cum este structurat un ulei de motor tipic utilizat în mai multe domenii?

Un ulei de motor tipic utilizat în mai multe domenii constă în:    

 • 78% ulei de bază
 • 10% amelioratori ai indicelui de vâscozitate
 • 3% detergenţi
 • 5% dispersanţi
 • 1% protecţie împotriva uzurii şi
 • 3% alte componente

Expert: Mathy
fold faq

Care este diferenţa dintre uleiul sintetic şi cel mineral?

Lubrifianţii sintetici sau chiar şi uleiurile pe bază de tehnologie de sinteză sunt formaţi în special din moleculele de hidrocarburi existente în ţiţei, care sunt dezbinate cu ajutorul unui proces rafinat de producţie şi reasamblate pentru a obţine cele mai bune caracteristici pentru uleiurile de motor ulterioare, ca de ex. o performanţă îmbunătăţită în condiţii extreme de temperatură, presiune şi solicitare. Lubrifianţii minerali sunt, în schimb, formaţi din moleculele naturale de hidrocarburi existente în ţiţei, care sunt separate în rafinărie în timpul procesului de distilare.


Expert: Mathy
fold faq

Ce provoacă chimic aditivii de protecţie împotriva uzurii?

Cu ajutorul aditivilor potriviţi, pe suprafeţele de alunecare se poate forma un strat exterior extrem de subţire, a cărui rezistenţă la alunecare este semnificativ mai redusă decât cea a metalelor. Aceasta este fermă în condiţii normale, având totuşi un coeficient scăzut de fricţiune în condiţii de uzură (presiune, temperatură). Astfel se împiedică o uzură excesivă (uzură prin frecare, respectiv sudare). La nevoie, (contact metal/metal) straturile se formează constant din nou printr-o reacţie chimică.

Printre aditivii de protecţie împotriva uzurii se numără aditivii pentru presiune extremă şi Antiwear (anti-frecare) (EP / AW). Cel mai vechi aditivi EP (presiune extremă) este sulful pur. Aditivii EP/AW sunt substanţe active la nivelul stratului de separaţie şi pot fi conţinuţi în gruparea polară, printre altele elementele zinc, fosfor şi sulf în diferite combinaţii. Cel mai cunoscut reprezentant al acestui tip este ditiofosfatul de zinc - ZDDP -, care acţionează suplimentar şi ca aditiv de protecţie împotriva alterării şi coroziunii. Aditivul anti-uzură ZDDP acţionează în special în faza de pornire a motorului. În această fază de pornire există condiţia fricţiunii mixte (intersecţia dintre fricţiunea dinamică şi fricţiunea statică). Acolo unde există contact metal/metal, rezultă căldură. Combinaţia zinc/fosfor acţionează asupra suprafeţei şi formează un strat suplimentar de protecţie împotriva uzurii.        


Expert: Mathy
fold faq

2/5 Ce provoacă fizic amelioratorii VI?

Utilizarea amelioratorilor VI (VI = indicele de vâscozitate) facilitează producerea de uleiuri de motor utilizate în mai multe domenii. Amelioratorii VI cresc, respectiv extind vâscozitatea unui ulei şi îmbunătăţesc astfel comportamentul vâscozităţii la temperatură. Aceştia sunt, la figurat, molecule foarte lungi, fibroase, care, la rece, există acumulate în ulei şi aici opun o rezistenţă relativ scăzută la mişcarea moleculelor de ulei. Cu temperatura în creştere se aglomerează, rezultă un volum mai mare şi formează o reţea de ochiuri, care frânează mişcarea moleculelor de ulei şi încetinesc o „subţiere” prea rapidă a uleiului.

Amelioratorii VI/forfecare: Prin forţă, amelioratorii VI pot fi forfecaţi, ceea ce înseamnă că lungile molecule sunt de regulă întrerupte. Acest lucru este legat de o pierdere a vâscozităţii. Pierderea vâscozităţii este ireversibilă şi vorbim, în această privinţă, de o forfecare permanentă. Din moleculele întrerupte rezultă un volum mai redus şi, astfel, au un efect de coagulare mai mic. Stabilitatea la forfecare a unui lubrifiant este stabilită în principal de calitatea amelioratorilor VI. Forţe mari de forfecare există, de ex., în zona segmentului de piston (viteze ridicate ale rotaţiei, vitezele de alunecare, presiunile şi temperaturile).


Expert: Mathy
fold faq

Ce provoacă fizic amelioratorii Pourpoint?

Pourpoint înseamnă temperaturile foarte joase în grade Celsius, la care uleiul încă curge. „Solidificarea” unui ulei este încetinită prin cristalizarea parafinei şi comportamentul uleiului la temperaturi foarte joase este îmbunătăţit.


Expert: Mathy
fold faq

Ce provoacă fizic aditivii de protecţie împotriva coroziunii?

Coroziunea este, în general, atacul chimic sau electrochimic asupra suprafeţelor din metal. Pentru protecţia împotriva coroziunii sunt potriviţi, de preferinţă, aditivii activi la nivelul stratului de separaţie, care pot fi atât fără cât şi cu cenuşă. Gruparea polară se adsoarbe pe suprafeţele de metal, alchilul formează bariere compacte, căptuşite, hidrofobe (neprietenoase faţă de apă). Datorită structurii lor polare, aditivii de protecţie împotriva coroziunii se află în competiţie cu aditivii EP/AW, ceea ce înseamnă că îşi pot influenţa eficienţa.


Expert: Mathy
fold faq

Ce provoacă fizic aditivii de scădere a forţei de fricţiune (Friction Modifier)?

Aditivii care scad fricţiunea, aşa-numiţii Friction Modifier, pot acţiona numai în domeniu fricţiunii mixte. Aceste substanţe active formează pe suprafeţe pelicule „îmblănite” (proces fizic), care pot separa suprafeţele de metal unele de altele. Aditivii de scădere a forţei de fricţiune sunt foarte polari, ceea ce înseamnă că constă într-o mare afinitate pentru suprafaţa legată de caracteristicile aditivilor de scădere a forţei de fricţiune.


Expert: Mathy
fold faq

Ce provoacă fizic aditivii anti-spumă?

Polisiliconii (silicon polimerizat), polietilenglicol eterii şi alţii reduc aptitudinea de formare a spumei în cazul unui ulei. Acest lucru se obţine, în ulei fiind incluse mai puţine gaze (aer şi gaze de ardere). Pe de altă parte, gazele incluse pot fi eliminate mai rapid din ulei. Formarea de spumă influenţează semnificativ caracteristicile de lubrifiere (oxidarea, comportamentul sub presiune) ale unui lubrifiant.
Un lubrifiant cu un comportament mai prost la spumă poate duce clar la temperaturi mai ridicate ale uleiului, uzură şi ţăcănitul tachetului de supapă hidraulică.


Expert: Mathy
fold faq

Ce provoacă chimic dispersanţii?

Dispersanţii au sarcina de a înveli mizeriile solide şi lichide, care sunt încorporate în ulei prin funcţionarea motorului şi să le menţină bine distribuite în suspensie. Astfel se împiedică depunerile în motor.

Aici se disting două procese de acţionare:

 • Peptizarea: Prin aceasta se înţelege învelirea şi menţinerea în suspensie a mizeriilor solide din ulei, ca de ex. praful, produsele de reacţie din combustie sau produsele de deteriorare din ulei.
 • Solubilizarea: Prin aceasta se înţelege învelirea şi menţinerea în suspensie a mizeriilor lichide din ulei, ca de ex. apa de condens sau şi acizi, care rezultă în urma arderii motorizate.

Expert: Mathy
fold faq

Ce provoacă chimic detergenţii?

Detergenţii sunt substanţe active de spălare, care acţionează împotriva formării de depuneri pe elementele componente încărcate termic. Aceştia menţin motorul curat. Mai mult, aceştia formează rezervele alcaline din uleiul de motor, ceea ce înseamnă că produsele acide de reacţie din combustie sunt neutralizate.


Expert: Mathy
fold faq

Ce provoacă chimic antioxidanţii?

Uleiurile lubrifiante tind spre deteriorare (oxidare) sub influenţa oxigenului şi a căldurii. Acest proces de degradare este accelerat prin produsele acide de reacţie din combustie şi urmele de metale, care acţionează catalitic (uzură abrazivă şi corozivă). Adăugarea de antioxidanţi are ca efect o protecţie semnificativă împotriva deteriorării. Procesul de deteriorare, oxidarea, nu poate fi astfel împiedicată, totuşi poate fi evident încetinită.
La deteriorarea uleiului se formează acizi precum depunerile de tip lac, răşină şi mâl, care, în mare parte, nu sunt solubile în ulei, ca de ex. calamina.

Substanţele de protejare împotriva deteriorării pot acţiona în trei feluri:

 • Separatori de radical (substanţe primare de alterare): Radicalii sunt lanţuri de hidrocarburi, din care, prin ruperea lanţului sau smulgerea atomilor H, rezultă valenţe libere. Aici se acumulează imediat oxigen (oxidare). Separatorii radicali saturează (repară) aceste „cavităţi” prin transferul de hidrogen de la aditiv la valenţa liberă.
 • Înlocuitori de peroxid (substanţe secundare de protecţie împotriva alterării):Aceştia acţionează abia după ce substanţele de alterare (combinaţii de oxigen) s-au format. Aceştia acţionează „atrăgând oxigen” şi formează combinaţii inofensive.    
 • Pasivatori / dezactivatori de ioni metalici: Aceştia duc la pasivizarea particulelor de fier şi cupru şi astfel la terminarea, respectiv reducerea efectelor catalitice ale acestor metale în procesul de deteriorare. Aceştia „închid” ionii metalici în ulei, astfel că, practic, aceştia nu mai au o activitate catalitică.


Expert: Mathy
fold faq

Cum este produs esterul sintetic?

Esterii sintetici sunt combinaţii chimice produse din acizi organici şi alcooli. În funcţie de caracteristica dorită a esterului pot fi sintetizate structuri definite de molecule

(Esterul sintetic are un indice de vâscozitate de 140-180.)


Expert: Mathy
fold faq

Cum se produc polialfaolefinele (PAO’s)?

Polialfaolefinele sunt sintetizate din etilenă ca modul de bază într-un proces chimic. Combinaţiile de hidrocarburi care rezultă din acest proces indică o structură moleculară definită anterior.

(Polialfaolefinele au un indice de vâscozitate de 130-145.)

Proces:
Etilenă => sintetizare => polialfaolefină


Expert: Mathy
fold faq

Cum se produc uleiurile hidrocracate?

Produsele de bază sunt parafinele normale cu lanţuri lungi (consolidate) din deparafinizarea rafinatelor. Moleculele de parafină sunt rupte (cracate) în molecule scurte de lubrifiere în instalaţii de cracare speciale într-o atmosferă de hidrogen prin utilizarea de catalizatori speciali. Aici se acumulează, în funcţie de proces, lanţuri de hidrocarburi (izoparafine) preponderent ramificate. În următoarea distilare în vacuum, izoparafinele sunt separate în funcţie de vâscozitate şi lanţurile de hidrocarburi care au rămas încă neramificate (parafine normale) vor fi îndepărtate într-o deparafinizare în aval. Uleiurile astfel obţinute au un conţinut ridicat de izoparafină şi indică clar lanţuri moleculare unitare.
(Uleiurile de bază hidrocracate au un indice de vâscozitate de 130-140.)

Proces:
Rafinate => deparafinizare => cracare => distilare în vacuum => deparafinizare => ulei de bază hidrocracat


Expert: Mathy